حمایت بنیاد سینمایی فارابی از تولید 10 فیلم با موضوع مقاومت

معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی از حمایت این نهاد سینمایی برای تولید 10 فیلم سینمایی با موضوع مقاومت در دو سال اخیر خبر داد. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی