حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از جشنواره منطقه‌ای تئاتر مرصاد

سینماپرس: انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس قصد دارد از جشنواره منطقه ای تئاتر مرصاد کرمانشاه حمایت کند.