حمایت از تولید فیلم و فیلم سازان اولویت فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان است

سنندج – ایرنا – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: حمایت از حوزه تولید فیلم، فیلم سازان و صنعت سینما و توجه جدی تر به این بخش در استان در دستور کار و اولویت این اداره کل قرار دارد.