حق پخش دو فیلم ایرانی را «آمازون» گرفت

کمپانی «آمازون» حق پخش فیلم «تمارض» اولین فیلم سینمایی عبد آبست و «ناپدید شدن» علی عسگری را خرید.