حق صحبت فقط برای یک نفر!

حق صحبت فقط برای یک نفر!/چند نفر از سینماگران خواستار سخنرانی و بیان انتقادهایشان در حضور رییس جمهور شده اند که به آنها اعلام شده تنها یک نفر که از. –
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: سیاسی