حقایقی شرم آور از زندگانی بازیگر مشهور سینما

جکی چان در کتاب خود با نام Never Grow Up هرگز بزرگ نشده شرح می دهد که چگونه حس ناامنی و ناپختگی روحی باعث می شود او ثروت هنگفتی را صرف عیاشی و کارهای غلط کند. - توریسم آنلاین : جکی چان در کتاب خود با نام Never Grow Up هرگز بزرگ نشده شرح می دهد که چگونه حس ناامنی و ناپختگی روحی باعث می شود او ثروت هنگفتی را صرف عیاشی و کارهای غلط کند. او در خاطرات منتشر شده اش می گوید طبیعت پرخطر کارش در سینما به عنوان یک بدلکار به او ...
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی