حضور خوانندگان پاپ در جذب مخاطب جوان تاثیری در عمق عزاداری ندارد / مرز بین مداحی و ترانه‌خوانی کجاست؟

سینماپرس: یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری بیان کرد اگر تصور کنیم خوانندگان می خواهند جذابیتی برای مجالس عزاداری ایجاد کنند باید یادآور شویم در محافل و اماکن این چنین هیچگاه اینگونه آهنگ ها و ترانه ها پخش نمی شود. وزارت ارشاد باید تا دیرتر از این نشده به میدان بیاید و از این حرکات جلوگیری کند.