حضور حسن کچل در سینما

تولید یک اثر خوب، بهتر است روی فیلمنامه تمرکز بیشتری شود و فیلمنامه اصل اساسی در سینما است - به گزارش خیلی از افرادی که افسانه شنیده اند، باقی مانده است به همین دلیل وقتی در سال 97 فیلمی با این موضوع ساخته می شود باید حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد و حامل یک پیام و نوآوری باشد به همین دلیل تمرکز ما روی فیلمنامه است و تا اینجا هم انجام این مرحله با چارچوب خوبی پیش رفته و سینماگران زیادی به من کمک کرده اند که ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی