حضور بخشی مجزا برای مستند در فجر لازم است

نائب رییس انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند معتقد است: آثار مستند در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نادیده گرفته شدند در حالی که سینمای مستند امروز ما قابلیت های بسیاری دارد. - غلامرضا کتال درباره عدم داوری آثار مستند در فجر مطرح کرد: حضور بخشی مجزا برای مستند در فجر لازم است نائب رییس انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند معتقد است: آثار مستند در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نادیده گرفته شدند در ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی