حس استقلال و هویت ما را بی نیاز می کند

سینماپرس: کارگردان«منطقه پرواز ممنوع» معتقدست هر فیلمساز ایرانی باید اولویت خود را بر نمایش و پخش اثرش در کشورهای همسایه و آسیایی قرار دهد.