حسین محب اهری خودش را ممنوع الملاقات کرد

حسین محب اهری از هنرمندان و پیشکسوتان سینما، تئاتر بنا به خواسته ی خودش ممنوع الملاقات اعلام شده است. - حسین محب اهری از هنرمندان و پیشکسوتان سینما، تئاتر بنا به خواسته ی خودش ممنوع الملاقات اعلام شده است. خبرگزاری ایسنا: حسین محب اهری از هنرمندان و پیشکسوتان سینما، تئاتر بنا به خواسته ی خودش ممنوع الملاقات اعلام شده است. یکی از نزدیکان حسین محب اهری در گفت وگویی حال جسمی این هنرمند رو به بهبود دانست و گفت:
منبع خبر: هارپی نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی