حسین فرحبخش در گفت وگو با فارس: خیانتی که بدنه سینما در حق امثال ملک مطیعی کرد، قابل انکار نیست

حسین فرحبخش، تهیه کننده سینمای ایران گفت: سینمای ایران هیچگاه خیانتی را که عده ای در بدنه سینما و خارج از آن در حق هنرمندان پیشکسوتی چون ملک مطیعی کردند، - از یاد نخواهد برد. حسین فرحبخش در گفت وگو با خبرنگار سینمایی فارس گفت: مرحوم ملک مطیعی یکی از کسانی بود که برای سینما زحمات زیادی کشید اما در دهه 60 با ظهور سینمای گلخانه ای و نگاه یکسویه به هنرمندان و سیاست های نادرست مدیران وقت وزارت ارشاد در حوزه سینما ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی