«حسین ساری» داور بخش پویانمایی جشنواره فیلم ایثار شد

سینماپرس: «حسین ساری» مدیر شبکه تلویزیونی آموزش، داوری بخش انیمیشن دومین جشنواره ملی فیلم ایثار را پذیرفت.