«حسین ساری»؛ داور بخش پویانمایی جشنواره فیلم ایثار

سینماپرس: «حسین ساری» مدیر شبکه تلویزیونی آموزش، داوری بخش انیمیشن دومین جشنواره ملی فیلم ایثار را پذیرفت.