حسینی مدیر عامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری

سیدمصطفی حسینی با مصوبه هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز به عنوان مدیر عامل این موسسه انتخاب شد. – خبرگزاری آریا- سیدمصطفی حسینی با مصوبه هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز به عنوان مدیر عامل این موسسه انتخاب شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، حسینی پیش از این، مدیرامور سینمایی حوزه هنری اصفهان بوده که مدیریت تعدادی از سینما های موفق و پررونق حوزه …
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی