حسینی: تلاش می کنیم با زبان سینما مبلغ فرهنگ ایثار باشیم

اشاعه فرهنگ ایثار می تواند جامعه ما را به سوی سعادت رهنمون سازد به ویژه در شرایط فعلی که ما با تحریم های بسیاری مواجه هستیم. -
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی