حسن کچل دچار تغییرات جدی شد

به گفته نادره ترکمانی کارگردان حسن کچل ، فیلمنامه این اثر دچار تغییرات جدی شده تا از کیفیت بهتری برخوردار شود. - به گفته نادره ترکمانی کارگردان حسن کچل ، فیلمنامه این اثر دچار تغییرات جدی شده تا از کیفیت بهتری برخوردار شود. : نادره ترکمانی کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی حسن کچل گفت: ما تغییرات عمده ای در فیلمنامه این اثر نسبت به آن نسخه ای که پروانه ساخت گرفت، اعمال کردیم زیرا قصه حسن ...
منبع خبر: اتاق خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی

حسن کچل دچار تغییرات جدی شد

به گفته نادره ترکمانی کارگردان حسن کچل ، فیلمنامه این اثر دچار تغییرات جدی شده تا از کیفیت بهتری برخوردار شود. - به گفته نادره ترکمانی کارگردان حسن کچل ، فیلمنامه این اثر دچار تغییرات جدی شده تا از کیفیت بهتری برخوردار شود. : نادره ترکمانی کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی حسن کچل گفت: ما تغییرات عمده ای در فیلمنامه این اثر نسبت به آن نسخه ای که پروانه ساخت گرفت، اعمال کردیم زیرا قصه حسن ...
منبع خبر: اتاق خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی