«حسن ملکی» قائم مقام رییس مرکز سیمای استان‌های صداوسیما شد

سینماپرس: طی حکمی از سوی عباس فاطمی رییس مرکز سیمای استان‌ها در صداوسیما، حسن ملکی به‌ عنوان قائم مقام این مرکز منصوب شد.