حسن فتحی: با نوروز بر هر مصیبتی غلبه می کنیم

حسن فتحی در آستانه سال نو می گوید که هرچند امسال درگیر بلیه کرونا هستیم اما نوروز هم، عیدی و هدیه ای برای مان دارد که با آن بر هر مصیبتی غلبه خواهیم کرد. – این هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون با نگارش نوشتاری کوتاه از جشن نوروز سخن گفته که در طول اعصار و قرون همواره باقی مانده و همیشه یادآور امید و معرفت است و آگاهی افزون تر. او در یادداشت خود نوشته است: هجوم اسکندر و سلوکیان حدود هشت دهه، هجمه اعراب بنی امیه و بنی عباس نزدیک به دو قرن، بلای مغولان و تیموریان بالغ بر دو قرن و نیم، زلزله و قحطی و سیل و خشکسالی و طاعون و وبا و حصبه و بی شمار حوادث دیگر ……… اما ایران و ایرانی و آداب و سنن دیرینه این کهن بوم و بر، همچنان پاینده و پایرجاست ! در طول تاریخ پر فراز و فرود ایران زمین، نه ستم و سرکوب نظامی فاتحان و غاصبان و نه بلایا و مصائب و تلخ کامی های اجتماعی بی شمار، هیچ کدام نتوانستند هویت ملتی را که عید باستانی نوروز، یکی از شاه بیت های سنت و فرهنگ آن است، تضعیف کنند! اکنون در آستان مبارک و متبرک این عید مقدس باستانی، هر چند ماییم و شیوع ویرانگر بلا و بلیه ای دیگر، اما نوروز هم، عیدی و هدیه ای برای مان دارد که با آن بر هر مصیبتی غلبه خواهیم کرد: بهار و سنبله دلکش امید و معرفت و آگاهی افزون تر در راه است و نوید آنکه ایران زمین با اتکاء
منبع خبر: هارپی نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی