حسن خجسته در گفت وگو با فارس: روایت درست حضور ایران در محور مقاومت با فیلم به وقت شام / نباید موضوع داعش از تاریخ ایران حذف شود

داور سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا می تواند در سینمای استراتژیک قرار گیرد. چرا که این فیلم، هم روایت و تفسیر درستی از حضور ایران در سوریه می دهد و هم اسطوره می سازد. - روایت درست حضور ایران در محور مقاومت با فیلم به وقت شام / نباید موضوع داعش از تاریخ ایران حذف شود داور سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا می تواند در سینمای استراتژیک قرار گیرد.
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی

حسن خجسته در گفت وگو با فارس: روایت درست حضور ایران در محور مقاومت با فیلم به وقت شام / نباید موضوع داعش از تاریخ ایران حذف شود

داور سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا می تواند در سینمای استراتژیک قرار گیرد. چرا که این فیلم، هم روایت و تفسیر درستی از حضور ایران در سوریه می دهد و هم اسطوره می سازد. - روایت درست حضور ایران در محور مقاومت با فیلم به وقت شام / نباید موضوع داعش از تاریخ ایران حذف شود داور سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا می تواند در سینمای استراتژیک قرار گیرد.
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی