حرف های یوریک کریم مسیحی درباره آفت عکاسی دیجیتال

مادامی که با واژه های رقت انگیز با یکدیگر سخن می گوییم، نمی توان انتظار داشت که افکار و ایده های جالبی که نشان از فرهنگ دارند، - بیان شود. بنابراین برای درست فکر کردن باید درست صحبت کنیم و پس از آن دست به تولید آثار هنری بزنیم. به گزارش خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان، در نگارستان امام خیمینی (ره) میزبان یوریک کریم مسیحی - داستان نویس، گرافیست و عکاس - بود که جمله های بالا را ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی