حرف های سدریک کان درباره دعا | فیلمی در ستایش بازسازی پیوندهای اجتماعی

15 سال پس از چراغ های قرمز ، سدریک کان با دهمین فیلم خود در مقام کارگردان به برلین بازگشت تا برای کسب خرس طلایی و خرس های نقره ای رقابت کند. - حرف های سدریک کان درباره دعا فیلمی در ستایش بازسازی پیوندهای اجتماعی سینما و تلویزیون > سینمای جهان - همشهری آنلاین:15 سال پس از چراغ های قرمز ، سدریک کان با دهمین فیلم خود در مقام کارگردان به برلین بازگشت تا برای کسب خرس طلایی و خرس های نقره ای رقابت کند. دعا فیلمی سنگین ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی