حرف اصلی «دارکوب» خطاب به مادران است

قسمت سوم از برنامه «دو قدم تا سیمرغ» در آخرین روز به معرفی فیلم سینمایی «دارکوب» به کارگردانی بهروز شعیبی و محمود رضوی که هر دو حضور داشتند، پرداخت.