حبس ابد مجازات قاتل دخترجوان +عکس

ایران آنلاین / به گزارش دیلی میل، دختر جوان «زوئه هاستینگ» نام داشت که اکتبرسال ۲۰۱۵ میلادی، به دنبال خروج از سینمایی در شهر «دالاس» به سمت کلیسایی در حرکت بوده که توسط جنایتکار ربوده شد و پس از تجاوز و شکنجه وحشیانه کشته شد.
مأموران پلیس جسد قربانی را یک روز پس از ربوده شدن در نزدیکی دالاس پیدا کرده بودند.
روز گذشته قاضی دادگاه جنایی دالاس اعلام کرد، با توجه به اینکه متهم دارای سوابق متعدد درزمینه تجاوز و خشونت بوده و یکبار دیگر نیز در سال ۲۰۱۴ میلادی- یک سال قبل از جنایت- به جرم تجاوز دستگیر شده بود به همین خاطر به حبس ابد محکوم شد.

حبس ابد مجازات قاتل دخترجوان +عکس

ایران آنلاین / به گزارش دیلی میل، دختر جوان «زوئه هاستینگ» نام داشت که اکتبرسال ۲۰۱۵ میلادی، به دنبال خروج از سینمایی در شهر «دالاس» به سمت کلیسایی در حرکت بوده که توسط جنایتکار ربوده شد و پس از تجاوز و شکنجه وحشیانه کشته شد.
مأموران پلیس جسد قربانی را یک روز پس از ربوده شدن در نزدیکی دالاس پیدا کرده بودند.
روز گذشته قاضی دادگاه جنایی دالاس اعلام کرد، با توجه به اینکه متهم دارای سوابق متعدد درزمینه تجاوز و خشونت بوده و یکبار دیگر نیز در سال ۲۰۱۴ میلادی- یک سال قبل از جنایت- به جرم تجاوز دستگیر شده بود به همین خاطر به حبس ابد محکوم شد.