حامد جعفری درگفت وگو با فارس: ژانر کودک به افزایش مخاطبان اکران بهاره سینماها کمک بسیاری کرد

تهیه کننده انیمیشن سینمایی فیلشاه گفت: حضور این انیمیشن که در ژانر کودک تولید شده است، باعث شد تا مخاطبان سینمای ایران در اکران بهاره افزایش یابد. –
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی