حامد جعفری: بیشترین رشد فروش فیلشاه در اردیبهشت ماه

تهیه کننده انیمیشن سینمایی فیلشاه گفت: این انیمیشن به عنوان نماینده سینمای کودک، توانست به تنوع اکران بهاره کمک کند و طیف تازه ای از مخاطبان را به سینما بیاورد. – به گزارش و خدمات شهری، تسهیلاتی برای کودکان قائلیم در فرهنگ و سینما نیز تسهیلاتی را برای کودکان قائل شویم و ما از این طرح ها استقبال می کنیم. جعفری تصریح کرد: ارائه تسهیلات به سینماروها قطعاً مفید است. روزهای نیم ها به افزایش مخاطب کمکی زیادی می کند.
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی