حال و هوای آشفته طور کارگردان نام آشنای سینمای ایران/ عکس

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: ما جملگان نا محرومیم. بیگانه ایم. نا آشنا. نا آشنا با هرچه هست. نا آشنا با آشنا. نا آشنا با کار خود. - 0 آخرین خبر منبع: ، منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: ما جملگان نا محرومیم. بیگانه ایم. نا آشنا. نا آشنا با هرچه هست. نا آشنا با آشنا. نا آشنا با کار خود.
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی