حاشیه های شبی با عبدی

محمدحسین لطیفی در گفتگویی درباره جزییات چند پروژه تلویزیونی خود از جمله هفت و شبی با عبدی توضیح داد. - به گزارش اظهار کرد: باید بحث را در تعادل پیش برد و به طور مثال وقتی فیلمی را نقد می کنیم بگوییم این سکانس ها خوب است یا این ضعف ها وجود دارد. جذابیت سینما در این است که آدم ها در سر و کله هم بزنند؟ لطیفی در واکنش به استفاده از حربه دعوا برای جذابیت بخشیدن به برنامه ها گفت: جذابیت سینما در این است که آدم ها ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: سیاسی