حاشیه امن برخی سریال‌ها، حاشیه‌ای جدید برای نمایش خانگی!

سینماپرس: بعد از ناکامی‌های پی در پی سریال‌های اجتماعی این‌بار دو اثر کمدی روح تازه‌ای به کالبد شبکه نمایش خانگی دمیدند و باعث شدند تا ریسمان ارتباط مخاطب با نمایش خانگی پاره نشود.