«حاج قاسم» نگاهی جهانی داشت

سینماپرس: سید کاظم احمدزاده با اشاره به خاطرات و مشاهدات خود از شخصیت حاج قاسم سلیمانی بیان کرد که این شخصیت فقط به حزب‌اللهی‌ها تعلق ندارد و بسیاری از مردم به او تعلق خاطر دارند.