«حاج قاسم سلیمانی» قهرمان واقعی است/همه مردم خواستارِ ساخت کار باشأن و فاخری درباره این شهید بزرگوارند

سینماپرس: سام قریبیان اعتقاد دارد: باید در شأن قهرمانان‌مان سریال و فیلم بسازیم، این نوع کارها فرهنگساز است و کودک و نوجوانِ ما را از الگوهای اشتباه نجات می‌دهد.