حاتمی کیا و کیمیایی نمونه فیلمسازان مؤلف هستند

جواد طوسی رییس انجمن منتقدان سینمایی ضمن نام بردن از مسعود کیمیایی، رسول ملاقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا گفت: فیلمساز مؤلف باید مفهوم، ساختار و تم را به خدمت بگیرد تا بتواند خروجی لازم را از یک اثر هنری دریافت کند. - به گزارش است. در بسیاری از آثار این فیلمساز مانند قیصر، سفر سنگ و دندان مار ما می توانیم این سیر تطور را مشاهده کنیم. بعضی از این کارنامه ها در دنیایی کابوس گونه رخ می نماید مثل فیلم رییس. طوسی اظهار داشت:
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی