حاتمی کیا، فیلمسازی که هیچگاه به دنبال سازش نبود

یک کارشناس رسانه در این یادداشت به بهانه حضور فیلم سینمایی «به وقت شام» در جشنواره فیلم فجر به بررسی کارنامه حاتمی کیا در فضای فیلم سازی پرداخته است.
در فیلم «آژانس شیشه ای»، حاتمی کیا از منظر خود همه صف بندی های فکری موجود در جامعه را پرداخت می کند. او «حاج کاظم» را نماد «جریان حزب اللهی»ای در نظر می گیرد که آوینی هم او را مظلوم می خواند و می گوید «قسمت حزب الله از تمدن شهرنشینان، غربت و مظلومیت است و راستش از دنیا توقعی جز این نیز نمی رود. اینجا مهبط عقل است و حزب الله عاشق است و در میان دنیاداران با همان مشکلی رو به روست که هزار و چهارصد سال است اولیای خدا با آن روبه رو هستند.» حزب اللهی ای که برای خود سهمی از انقلاب در نظر نگرفته اما مردم او را تنها یک ریاکار دیگر می پندارند.
در این فیلم حاتمی کیا به خوبی صف بندی های خود را با جریانات مختلف مشخص می کند. او عده ای را تصویر می کند که به دور از فضای فکری جنگ و جبهه به دنبال زندگی عادی خود هستند و وقتی هم حاج کاظم آنها را محبوس می کند جز تعجب و کنکاش برای یافتن علت واقعه تلاش دیگری نمی کنند. اما این گروه کمترین دردسر را برای حاج …