جکی چان در کتاب جدید خود اعتراف کرده که در گذشته یک عوضی بوده

ستاره سینمایی هنرهای رزمی، جکی چان در جدیدترین کتاب خاطرات زندگی اش اعتراف کرده که در زمان اعتیاد خود به الکل پسرش را کتک می زده و حتی یک بار او را به گوشه اتاق پرت کرده است. - هنرمند رزمی کاری که اغلب دهه شصتی ها با فیلم هایش خاطره دارند، در روز پنج شنبه از جدیدترین کتاب زندگی نامه ای خود با عنوان هرگز بزرگ نشو رونمایی کرد. این نخستین باری است که او کتابش را به زبان انگلیسی نوشته و منتشر می کند. در این کتاب ...
منبع خبر: روزیاتو
دسته بندی خبر: فرهنگی