جوایز بین‌المللی ارزش خاصی ندارند زیرا واقعی نیستند

سینماپرس: «کیومرث پوراحمد» هم از جوایز جشنواره‌های خارجی انتقاد کرد و گفت: این جایزه‌ها واقعی نیستند و به‌خاطر مسائل دیگر به فیلمسازان ما می‌دهند.