جوانی که ذوقش روی فرش قرمز رفتن است توجهی به ارزشها و هویت خود ندارد

بازیگر «مردان آنجلس» و «سرنخ» معتقد است پرداختن به موضوع دفاع مقدس و مقاومت برای حفظ هویت کافی نیست بلکه باید ماحصل دیده ها، شنیده ها و مطالعات تولیدکنندگان باید ایمان و عشق و آثار ماندگار باشد.
جهانبخش سلطانی از جمله بازیگران عرصه تئاتر، تلویزیون و سینما است که طی سالها دغدغه تولید و بازی نمایش ها و فیلم ها با موضوع دفاع مقدس و مقاومت را داشته است. وی که به واسطه حضور در تلویزیون و فیلم های سینمایی بارها در آثاری چون «یوسف پیامبر»، «شب دهم» و «حماسه مجنون» این دغدغه را بروز داده در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری آنا از تکرار و کلیشه ای شدن آثار انتقاد کرد.
آیا این نگاره تکراری صرفا محدود به حوزه تئاتر است؟
موضوع تولید آثار کلیشه ای و تکراری امروزه به دغدغه ای برای بچه های دست اندرکار دفتر دفاع مقدس هم تبدیل شده است و در تلویزیون هم دل نگرانی هایی ایجاد کرده است. این مقوله در تئاتر هم وجود دارد که با توجه به جایگاه این هنر باید مورد بازنگری قرار گیرد.
از نظر شما دلایل عدم تمایل به تولید و تماشای آثار با موضوع دفاع مقدس و مقاومت چیست؟
تهیه کنندگان بر روی اثری که …