جوابیه مسعود فراستی و توبیخ آرش ظلی پور

پس از اتفاق تلویزیونی امروز که در آن یک منتقد سینما روی آنتن زنده مجبور شد برنامه من و شما را ترک کند، مدیر شبکه شما ضمن عذرخواهی از مخاطبین، - پس از اتفاق تلویزیونی امروز که در آن یک منتقد سینما روی آنتن زنده مجبور شد برنامه من و شما را ترک کند، مدیر شبکه شما ضمن عذرخواهی از مخاطبین، مجری و عوامل این برنامه تلویزیونی را توبیخ کرد و جلوی پخش آن را به مدت یک هفته گرفت. شعار سال: اتفاق ناگواری روی آنتن زنده ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی