جهانگیر کوثری: تنابنده ستاره سینما نیست/فردوسی پور عوام فریب است

اینکه یکی در تلویزیون فعالیت دارد و ادای اپوزیسیون درمی آورد، یک عوام فریبی خاص و نوعی پوپولیسم است -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی