«جهانگیر الماسی» با «سینمافرهنگ» به اجرای رادیویی می‌رود

سینماپرس: جهانگیر الماسی به بهانه بازگشت با اجرای برنامه‌ای سینمایی، نسبت به پایین آمدن کیفیت سریال‌ها و محتوای ضعیف فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد.