جهالت آقای کارگردان را باور کنیم یا سریال رمضانی شبکه ۳ را؟

سینماپرس: کارگردان مجموعه تلویزیونی "رهایم نکن" در گفتگویی به حواشی این سریال از جمله همکاری با نویسنده حامی فتنه و ارتباط آن با سند ۲۰۳۰ توضیحاتی ارائه داد.