جن زیبا آماده دریافت پروانه نمایش شد

هم اکنون جن زیبا مراحل پایانی خود را می گذراند و تقریبا آماده دریافت پروانه نمایش شده است. – ساعت 24- هم اکنون جن زیبا مراحل پایانی خود را می گذراند و تقریبا آماده دریافت پروانه نمایش شده است. مهرداد فرید تهیه کننده فیلم سینمایی جن زیبا درباره آخرین وضعیت این فیلم به صبا گفت: هم اکنون جن زیبا مراحل پایانی خود را می گذراند و تقریبا آماده دریافت پروانه نمایش شده است. وی در ادامه افزود: طی چند روز آینده درخواست …
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی