جنگ نتیجه طبیعی زیاده خواهی های کاپیتالیستی است/کارآواهای کشاورزی مناطق مختلف ایران+ترانه های فولکوریک هر منطقه/مخالفت با ساخت سریالی درباره شمس تبریزی/آغاز فیلم تازه مسعود کیمیایی و بازگشت محمدرضا هنرمند بعد از 17 سال به سینما

گفتگو با سه پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصادی درباره بنیادهای نظام های اقتصادی حاکم، گزارشی از کارآواهای کشاورزی مناطق مختلف ایران، گفتگو با مصطفی مختاباد درباره مدل اقتصاد فرهنگی در مناسبات خصوصی سازی هنر تئاتر ایران ، –
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: فرهنگی