جنگنده‌های صهیونیستی محل برگزاری جشنواره «عمار» در غزه را تخریب کردند

سینماپرس: مرکز فرهنگی و هنری «سعید المسحال» که محل برگزاری جشنواره عمار در غزه بود مورد هدف جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفت و از بین رفت.