جنایت و مکافات منهای داستایوفسکی!

پل خواب داستان شهاب پسر جوانی است که قصد ازدواج با نامزدش را دارد، اما پس از این که پول هایش از طریق کلاهبرداری از دست می رود، او برای جبران بدهی اش به هر دری می زند تا این که…
این فیلم را اکتای براهنی ساخته. پسر نویسنده مشهور ایرانی، رضا براهنی که در کانادا بزرگ شده و به تحصیل پرداخته است و پل خواب نخستین ساخته سینمایی اش محسوب می شود.
پل خواب اقتباس آزادی است از داستان جنایت و مکافات نوشته یکی از مشهورترین نویسندگان تاریخ ادبیات فئودور داستایوفسکی؛ با این تفاوت که در جنایات و مکافات خواننده به راحتی توان این را می یابد که به ذهن شخصیت اصلی داستان نفوذ کرده و از دریچه ذهن او به اتفاقات بنگرد و درواقع داستایوفسکی توانسته با تسلطی بی نظیر دنیایی قابل لمس و واقعی را برای خواننده بسازد؛ اما پل خواب با بی توجهی تمام به نقاط قوت اثر ادبی مورد اقتباسش تنها به نام اثر بسنده کرده است. بگذارید این موضوع را از این زاویه ببینیم که در شرایطی که هنوز سینمای جهان موفق نشده اقتباس معقولی از داستان جنایت و مکافات را بر پرده عریض سینما تجربه کند؛ براهنی در نخستین تجربه کارگردانی اش قصد داشته …