جمهوری اسلامی پرچمدار دفاع از مظلومان و ستمدیدگان جهان است

سینماپرس: معاون برون مرزی صداوسیما با حضور در مجموعه رادیو بنگلای این معاونت، بیان کرد: اینکه همکاران اتباع خارجی ما در شبکه های معاونت برون مرزی با عشق و علاقه کار می کنند به دلیل این است که جمهوری اسلامی پرچمدار دفاع از مظلومان و ستمدیدگان جهان است و پیام انقلاب، پیامی انسانی است که جهان مشتاق شنیدن آن است.