جمشید مشایخی؛ پدر مهربان سینمای ایران

جمشید مشایخی پدر مهربان سینمای ایران در حالی هشتاد و چهارمین بهار زندگی خویش را پشت سر می گذارد که با بازی در نقش های متفاوت و متنوع استعداد و توانایی خود را در عرصه بازیگری بارها به نمایش گذاشته و با ایای نقش های تاثیرگذار در مسیر تعالی ... - تهران- ایرنا- جمشید مشایخی پدر مهربان سینمای ایران در حالی هشتاد و چهارمین بهار زندگی خویش را پشت سر می گذارد که با بازی در نقش های متفاوت و متنوع استعداد و توانایی خود ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی