جمال شورجه: پدیده نقش فروشی در سینمای ما وجود دارد

سینماپرس: کارگردان فیلم سینمایی «سی و سه روز» گفت: پدیده نقش فروشی در سینمای ما وجود دارد و افرادی که سودای شهرت دارند با پیشنهاد پول وارد سینما می شوند.