جمال شورجه : افتخار می کنیم در خدمت نظام هستیم

ما بچه مذهبی های سینما همیشه مورد نقد سایرین قرار گرفته ایم درحالی که ما افتخار می کنیم که فیلمسازی وابسته و در خدمت نظام هستیم. - جمال شورجه در مصاحبه ای با وقایع اتفاقیه گفت: حاتمی کیا فیلمسازی است که با اعتقاد و باور فیلمسازی می کند و به وقت شام نمودی از زحمت های این هنرمند است. حال منتقدان خودشان را جای این هنرمند بگذارند که بعد از این همه سال فیلمسازی موفق، حال مورد تمسخر یک مجری قرار می گیرد که فیلمی ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی