جلوگیری از ساخت فیلم سینمایی که فاجعه دبیرستان غرب تهران را روایت می کند

پوران درخشنده فیلمساز اجتماعی که پیش از این هیس! دخترها فریاد نمی زنند را در زمان دولت احمدی نژاد با موضوع آزار و اذیت دختران و تبعات آن ساخته بود، – ” پوران درخشنده فیلمساز اجتماعی که پیش از این هیس! دخترها فریاد نمی زنند را در زمان دولت احمدی نژاد با موضوع آزار و اذیت دختران و تبعات آن ساخته بود، در زمان دولت حسن روحانی نتوانست فیلم هیس! پسرها گریه نمی کنند را بسازد؛ فیلمی که بخش دوم و مکمل فیلم …
منبع خبر: جنوب نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی