جلوگیری از تغییر کاربری دو سینمای نازی آباد

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت:پیشنهاد من به سینما داران و مناطق شهرداری این است که از تغییر کاربری های اماکن فرهنگی جلوگیری کنند. - به گزارش عصر شهروند، محمدجواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه رویکرد کمیسیون فرهنگی تغییر کاربری اماکن فرهنگی نیست، اظهار کرد: ما به شدت با این کار مخالفیم و اگر در گذشته هم چنین کاری شده خواستار تجدید نظر آن هستیم. رییس ...
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: سیاسی